Contact Us


ติดต่อเรา

WATASHI สาขา ศูนย์การค้าไอทีมอลฟอร์จูนทาวน์ ห้องเลขที่ 2B10 ชั้น 2 อาคารฟอร์จูนทาวน์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10250
เวลา เปิด-ปิด : 10.30 - 20.00 น.
โทร : 02-6410800
02-6410800
watashi-itmall2.com
itmall2@tct.co.th

สาขาทั่วประเทศ

จังหวัด
ชื่อสาขา
เบอร์โทร
ปทุมธานี
02-992-6888 ต่อ 7117
ปทุมธานี
02-992-7108
ปทุมธานี
02-9926888 ต่อ 7536
ปทุมธานี
02-992-6709
ปทุมธานี
02-992-6888 ต่อ 7710
ปทุมธานี
02-992-7338
จังหวัด
ชื่อสาขา
เบอร์โทร
สาขา สุพรรณบุรี
035-526-189
จังหวัด
ชื่อสาขา
เบอร์โทร
พิษณุโลก
055-252-875
จังหวัด
ชื่อสาขา
เบอร์โทร
ชลบุรี
038-184-083
ชลบุรี
033-000-313
ชลบุรี
038-723-696
จังหวัด
ชื่อสาขา
เบอร์โทร
นครราชสีมา
044-269-748
ขอนแก่น
043-225-718
อุบลราชธานี
045-311-342
อุดรธานี
042-247-787
จังหวัด
ชื่อสาขา
เบอร์โทร
สงขลา
074-239-322

ทีมงานที่ให้บริการลูกค้าหน้าร้าน

คุณ ทรงวุฒิ ลีลาศีลธรรม (วุฒิ)รักษาการ ผู้จัดการสาขา

คุณ เอกชัย ชุมพล (เอก)พนักงานขาย